Nytt projekt - Gustaf Vasa kyrka

Gustaf Vasa Kyrka

2016-08-23

KSS Klimat & Styrsystem har av M3 Bygg fått förtroendet att sköta projektering och utförande av styrinstallationsarbeten i Gustaf Vasa kyrka.

Om Gustaf Vasa kyrka
I maj 2016 påbörjades restaureringen av en av Sveriges få nybarockkyrkor, Gustaf Vasa kyrka vid Odenplan i Stockholm. I och med ombyggnaden har KSS fått uppdraget att leverera och montera styr- och övervakningssystem i syfte att erhålla en mer driftsekonomisk och bättre fungerande anläggning. I arbetet kommer även integrering av fönsterstyrningar att ingå för att sänka driftskostnaderna ytterligare. Byggnationen förväntas vara färdigställd i slutet av 2017.